Circulaire Economie In De Bouw: Afval = Grondstof

Je hebt het vast wel eens gehoord: onze mondiale samenleving is niet houdbaar.

We worden geconfronteerd met klimaatverandering, schaarste aan hulpbronnen, verlies van biodiversiteit en voegen steeds meer toe aan de afvalberg, die naar verluidt tegen 2050 wereldwijd met maar liefst 70% tot 3,40 miljard ton zal stijgen. [bron: World Bank]

We willen onze economieën in stand houden en kansen bieden aan een groeiende wereldbevolking, maar tegen welke prijs? Is er een oplossing? Moderne economen geloven van wel: de Circulaire Economie.

Circular Economy in Construction Industry: Waste = Raw Material
AFVAL = EEN GRONDSTOF

Circulaire Economie in de Bouw

Vandaag duiken we in het vraagstuk rondom de relevantie van de circulaire economie in de bouw en laten we je praktijkvoorbeelden zien uit onze eigen circulaire bouwmaterialen productie bij StoneCycling.

Lees meer over duurzaamheid in de bouw en de Sustainable Development Goals (SDGs) in onze voorgaande blog.

Belangrijkste Problemen Van Ons Huidige Economie Model

  1. UITPUTTING VAN NATUURLIJK KAPITAAL

Onze wereldwijde economische groei is aangewakkerd door het toegenomen gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.

Natuurlijk kapitaal wordt getransformeerd in andere vormen van kapitaal – maar we groeien zo groot, zo snel, dat het hetzelfde natuurlijke kapitaal waarop het gedijt snel uitput.ickly depleting the very same natural capital on which it thrives.

  1. EEN WEGWERP CULTUUR

Als mensen hebben we een ‘wegwerp-en-vervang’-cultuur ontwikkeld: we nemen, we maken en we gooien het weg. Maar deze lineaire economie is gewoon geen duurzaam model. De voorraad grondstoffen is eindig en levert vaak (giftig) afval op. Dit kan gewoon niet op lange termijn werken.

Hoewel onze vraag naar energie en de verbranding van fossiele brandstoffen een grote uitdaging blijft, is ons verkeerd en overmatig gebruik van materialen en hulpbronnen misschien wel belangrijker.

Het door de VN gesteunde TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) concludeerde dat tweederde van de milieuschade daadwerkelijk wordt veroorzaakt door materialen, versus een derde door verkeerd gebruik en overmatig gebruik van energie.

Circular Economy in Construction Industry: Waste = Raw Material
Circulaire Economie Systeem Diagram - ellenmacarthurfoundation.org

Doel van de Circulaire Economie

De circulaire economie is een “make/remake – use/reuse”-model.

Het doel is om de winning van grondstoffen en de productie van afval drastisch te beperken. Dit doet zij door zoveel mogelijk van de producten en materialen op systematische wijze, steeds opnieuw te recupereren en opnieuw te gebruiken.

Onderstaand systeemschema illustreert de continue stroom van technische en biologische materialen door de ‘waardencirkel’ in de circulaire economie:

StoneCycling is op een missie om de manier waarop de bouwsector bouwmaterialen gebruikt opnieuw te ontwerpen.

Economie en Constructie Geïnspireerd door de Natuur

In de natuurlijke wereld is er geen vuilstortplaats, maar het afval van de ene soort is het voedsel van de andere soort. Energie wordt geleverd door de zon. Dingen groeien, sterven af ​​en voedingsstoffen keren terug naar de bodem. Dit is de inspiratie voor de Circulaire Economie.

Bij StoneCycling hebben we afval altijd al “grondstoffen” genoemd (of “voedsel”, zo je wilt, onze duurzame bouwproducten hebben natuurlijk smakelijke namen als ‘mushroom‘ en ‘radish‘). 

De meeste materialen kunnen worden gebruikt als input voor nieuwe bouwmaterialen zolang ze zuiver worden gehouden, zolang ze zijn ontworpen voor demontage en hergebruik en zolang we trackingsystemen hebben waarmee we kunnen identificeren wat het is zodra ze zijn de eerste gebruikscyclus doorlopen.

In enkele van onze recente projecten, CROSSOVER, CBRE en DOK1620 in Amsterdam, hebben gebouwen een materialenpaspoort (Madaster). Op deze manier kunnen de materialen, wanneer het gebouw aan het einde van zijn levensduur definitief wordt gesloopt, opnieuw worden hergebruikt. Zo kunnen we de materialen te allen tijde op hun hoogste waarde houden.

Circular Economy in Construction Industry: Waste = Raw Material
StoneCycling werkt aan de Circulaire Economie in de bouwsector

Veerkracht Opbouwen Door Diversiteit

Hier bij StoneCycling, zijn we op een missie om de manier waarop de bouwsector bouwmaterialen gebruikt opnieuw te ontwerpen.

Dat gezegd hebbende, willen we graag duidelijk maken dat de circulaire economie niet gaat over ÉÉN fabrikant die ÉÉN product verandert. Het gaat erom dat ALLE verbindende bedrijven die onze infrastructuur en economie vormen samenkomen.

Het gaat over het heroverwegen van het systeem zelf.

Net zoals een grotere biodiversiteit de algehele gezondheid van een natuurlijk systeem ondersteunt in tijden van shock, kan in een economie, een natie of een bedrijf ook meer waarde ontlenen aan diversiteit door sterke punten te delen en een grotere pool van middelen te hebben om uit te putten.

Daarom moeten we meer in systemen denken. We hebben zoveel mogelijk partners in de waardeketen nodig om samen te werken aan het creëren van effectieve materiaal- en informatiestromen, aangedreven door hernieuwbare energie.

We begrijpen dat innovatie moeilijk kan zijn voor bedrijven, vooral in de bouwsector, waar de meeste processen tot stand komen en verandering traag verloopt, maar vergeet niet dat er in de komende 20 tot 30 jaar 3 miljard nieuwe klanten op de markt komen… [bron: Ken Webster]

Deze klanten zullen een enorme druk uitoefenen op het bronnenbestand als we doorgaan op onze huidige, lineaire manier. Zonder grootschalige betrokkenheid van het bedrijfsleven komt de transitie naar een circulaire economie simpelweg niet van de grond.

De bouwsector biedt een enorm potentieel om slimmere benaderingen op systeemniveau toe te passen, waardoor betere economische en sociale resultaten worden bereikt.

Een Woord (Of Twee) Over Afval

Afvalproductie is een natuurlijk product van verstedelijking, economische ontwikkeling en bevolkingsgroei, maar het beheer van vast afval is een cruciaal, maar vaak over het hoofd gezien onderdeel van de planning van duurzame, gezonde en inclusieve steden en gemeenschappen voor iedereen.

In 2030 zal de wereld naar verwachting jaarlijks 2,59 miljard ton vast afval produceren. En zoals we in de inleiding van dit artikel al zeiden, zal deze hoeveelheid tegen 2050 naar verwachting met meer dan 31% stijgen tot 3,40 miljard ton.

Als we verder graven in de statistieken van het rapport van de Wereldbank uit 2018 (om je te laten zien hoe ernstig dit probleem is), blijkt uit de trend dat wereldwijd de productie van industrieel afval (12,73 kg/hoofd van de bevolking) bijna 18 keer groter is dan die van gemeentelijk vast afval (0,74 kg/hoofd/dag). De productie van bouw- en sloopafval is goed voor 1,68 kg/capita/dag.

Slechts 19% van dit afval ondergaat materiaal terugwinning door recycling en compostering, 11% wordt behandeld door moderne verbranding, maar het grootste deel van het afval wordt gestort op een soort stortplaats (37%) of openlijk gestort (33%). Het probleem is ook dat industrieel, bouw- en sloopafval vaak concurreert met gemeentelijk vast afval voor verwijdering ruimte.

En bovendien is ongeveer 5% van de wereldwijde uitstoot CO2-equivalent van broeikasgassen die worden gegenereerd door het beheer van vast afval.

Zonder verbeteringen in de sector zal de uitstoot van vast afval naar verwachting toenemen van 1,6 tot 2,6 miljard ton CO2-equivalent in 2050 als er geen verbeteringen in de sector worden doorgevoerd.

Circular Economy in Construction Industry: Waste = Raw Material
Wereldwijd is de productie van industrieel afval bijna 18 keer groter dan vast stedelijk afval! [bron: World Bank]

De Bouwsector Veranderen

De omstandigheden in de wereld zijn de afgelopen jaren veranderd, en dat geldt ook voor onze economie. Bij StoneCycling geloven we dat deze verandering zal worden gevoed door technologische disruptie. Dit zal ons vermogen om hulpbronnen te gebruiken fundamenteel herdefiniëren en er welvaart uit creëren.

De bouwsector biedt een enorm potentieel om slimmere benaderingen op systeemniveau toe te passen, waardoor betere economische, ecologische en sociale resultaten worden bereikt.

We hebben overvloedige schone energie nodig, een circulair materiaal systeem waarin materialen steeds opnieuw worden gebruikt of veilig worden teruggebracht naar de biosfeer en een regeneratief systeem met hoge productiviteit met een hoger gebruik van hulpbronnen en een betere integratie van producten in bestaande systemen.

Maar we moeten ook naar de lange termijn kijken. Hoe veranderen gebouwen in 30, 40, 50 jaar en hoe kunnen ze worden veranderd en afgebroken om in de loop van de tijd nieuwe gebouwen te worden? Wat voor materialen gebruiken we en hoe zetten we deze gebouwen in elkaar? Hoe kunnen we mensen en technologieën samenbrengen op manieren die voor beide partijen gunstig zijn?

In toekomstige artikelen gaan we dieper in op het concept circulaire economie in de bouw en laten we zien hoe ons ontwerpproces en herfabricage bijdragen aan een betere wereld.

We geloven dat we met creativiteit en innovatie onze toekomst echt kunnen heroverwegen en opnieuw vormgeven.

Geloof jij hetzelfde? Sluit je dan aan bij onze missie, deel je eigen gedachten over dit complexe onderwerp en laten we bespreken hoe we kunnen samenwerken!